01 / 01
Tel: 024.3825 2999
NHK GLOBAL

NHK Global

NHK

giới thiệu.

Công ty Cổ phần NHK Toàn Cầu (NHK Global) được thành lập ngày 22 tháng 05 năm 2015, theo đăng ký Kinh doanh số 0106858038 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 22/05/2015, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 22/03/2017, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 23/01/2018.

lĩnh vực

Kinh doanh

Sản xuất

Tư vấn thiết kế

Một số Dự án & Sản phẩm

Đối tác & Khách hàng

& Khách hàng