01 / 01
Tel: 024.3825 2999

CÁC DỰ ÁN

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

 

STT Tên dự án Chủ đầu tư Tổng thầu Nội dung hợp đồng Giá trị hợp đồng (VNĐ) Thời gian thực hiện
1 Lắp đặt tụ bù các TBA 110kV khu vực Bắc Giang – giai đoạn 2 và Lắp đặt tụ bù TBA 110kV Núi Một – Thanh Hóa. Công ty Lưới điện Cao thế Miền Bắc Công ty CP Đầu tư Phát triển Điện lực và Hạ tầng Việt Nam Cung cấp thiết bị nhất thứ 110kV bao gồm: máy cắt, dao cách ly, biến dòng điện 8.528.300.000 2015
2 SCL Trạm 110kV Than Uyên Công ty Lưới điện Cao thế Miền Bắc Công ty CP Đầu tư Phát triển Điện lực và Hạ tầng Việt Nam Cung cấp Dao cách ly 110kV 645.350.000 2015
3 Nhà máy Thủy điện Suối Chăn 2 Công ty CP Đầu tư Năng lượng VIDIFI Công ty CP Nghiên cứu và Thí nghiệm điện Cung cấp thiết bị nhất thứ 110kV bao gồm: Dao cách ly, biến dòng điện, biến điện áp, chống sét van, dao tiếp đất, sứ đứng… 2.607.737.000 2015
4 Hoàn thiện sơ đồ vận hành các TBA 110kV khu vực Hà Nam, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hòa Bình,  Thái Bình, Hà Tĩnh,… Công ty Lưới điện Cao thế Miền Bắc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây lắp điện Suntech Cung cấp Dao cách ly 110kV 4.614.500.000 2015
5 SCL trạm 110kV Yên Bái Công ty Lưới điện Cao thế Miền Bắc Công ty CP Đầu tư Phát triển Điện lực và Hạ tầng Việt Nam Cung cấp Dao cách ly 110kV, biến dòng điện 35kV, tủ đấu dây trung gian… 521.785.000 2015
6 SCL trạm 110kV Gò Đầm Công ty Lưới điện Cao thế Miền Bắc Công ty CP Quốc tế Hải Âu Cung cấp Dao cách ly 38,5kV, tủ MK ngoài trời,… 1.883.200.000 2015
7 SCL trạm 110kV Núi Một Công ty Lưới điện Cao thế Miền Bắc Công ty TNHH Kỹ thuật DPT Việt Nam Cung cấp Dao cách ly ngoài trời 40,5kV. 1.914.000.000 2015
8 Nhà máy Thủy điện Đakai Công ty TNHH Thủy điện Đa Kai Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ Trí Minh Cung cấp tủ điều khiển 90.200.000 2016
9 SCL trạm 110kV Cái Lân Công ty Lưới điện Cao thế Miền Bắc Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ Trí Minh Cung cấp tủ hợp bộ máy cắt 24kV 583.000.000 2016
10 SCL trạm 110kV Lạng Sơn – Đồng Mỏ Công ty Lưới điện Cao thế Miền Bắc Công ty CP Quốc tế Hải Âu Cung cấp thiết bị bao gồm: Dao cách ly 110kV, dao cách ly 35kV, trụ đỡ thiết bị và xây dựng lắp đặt. 2.564.789.040 2016
11 SCL trạm 110kV Lai Châu Công ty Lưới điện Cao thế Miền Bắc Công ty CP Quốc tế Hải Âu Cung cấp biến dòng điện 38,5kV và biến điện áp 38,5kV. 557.700.000 2016
12 Khắc phục sự cố Công ty Lưới điện Cao thế Miền Bắc Công ty CP NHK Toàn Cầu Cung cấp bộ chuyển đổi quang điện 78.100.000 2016
13 Sự cố Hạ Long – Phú Bình Công ty Lưới điện Cao thế Miền Bắc Công ty CP Quốc tế Hải Âu Cung cấp động cơ lên cót, relay trung gian, reley giám sát khí, reley giám sát mạch cắt, kẹp cực… 140.690.000 2016
14 Khắc phục sự cố trạm 110kV Lào Cai Công ty Lưới điện Cao thế Miền Bắc Công ty CP NHK Toàn Cầu Cung cấp biến điện áp 110kV 172.150.000 2016
15 Khôi phục kết nối SCADA cho trạm 110kV Thạch Linh Công ty Lưới điện Cao thế Miền Bắc Công ty CP NHK Toàn Cầu Cung cấp bộ xử lý trung tâm CMD11 174.900.000 2016
16 Nhà máy thủy điện Đakai Công ty TNHH Thủy điện Đa Kai Công ty CP NHK Toàn Cầu Cung cấp tủ hợp bộ máy cắt 24kV 1.181.404.000 2017
17 SCL trạm 110kV Bá Thước Công ty Lưới điện Cao thế Miền Bắc Công ty CP Quốc tế Hải Âu Cung cấp máy cắt 35kV, biến dòng điện 35kV  và vật liệu điện kèm theo. 1.885.557.300 2017
18 Khắc phục sự cố cháy nổ MC 376 TBA 110kV Gò Đầm Công ty Lưới điện Cao thế Miền Bắc Công ty CP NHK Toàn Cầu Cung cấp máy cắt ngoài trời 40,5kV 368.830.000 2017
19 Trạm biến áp 220kV Sông Tranh 2 Ban QLDA Các công trình Điện Miền Trung Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây lắp điện Suntech Cung cấp vật liệu điện và trụ đỡ thiết bị 110kV 1.067.330.000 2017
20 Xử lý lỗi cơ khí máy cắt 312 trạm 110kV Phù Yên Công ty Lưới điện Cao thế Miền Bắc Công ty CP NHK Toàn Cầu Cung cấp máy cắt hợp bộ trong nhà 35kV. 621.500.000 2017
21 Cung cấp VTTB và thi công công trình sửa chữa hệ thống Camera trạm 500kV Hiệp Hòa Công ty Truyền tải điện 1 Công ty CP Quốc tế Hải Âu Cung cấp thiết bị Camera 3600, phụ kiện và lắp đặt. 755.504.750 2017
22 Sự cố Trạm 220kV Thái Bình Công ty Truyền tải điện 1 Công ty CP Quốc tế Hải Âu Cung cấp biến dòng điện 123kV và phụ kiện 143.880.000 2017
23 Cung cấp máy cắt chân không ngoài trời 40,5kV Công ty Lưới điện Cao thế Miền Bắc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây lắp điện Suntech Cung cấp máy cắt chân không ngoài trời 40,5kV 3.322.000.000 2018
24 Cung cấp VTTB cho dự án TBA 220kV Đăk Nông và Phong Điền Ban QLDA Các công trình Điện Miền Trung Công ty CP Quốc tế Hải Âu Cung cấp biến điện áp, chống sét van 10kV và kẹp cực 458.700.000 2018
25 Cung cấp máy cắt chân không, ngoài trời 40,5kV Công ty Lưới điện Cao thế Miền Bắc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây lắp điện Suntech Cung cấp máy cắt chân không ngoài trời 40,5kV 1.589.500.000 2018
26 Sửa chữa, thay thế tủ MC475, 479 Hạng mục: TBA 110kV Thiện Kế Công ty Lưới điện Cao thế Miền Bắc Công ty CP Quốc tế Hải Âu Cung cấp tủ hợp bộ MC 24kV TBA 110kV Thiện Kế 1.251.580.000 2018
27 NCS các TBA 220kV Qui Nhơn, Nha Trang, Krong Buk, Bảo Lộc, 500kV Pleiku Ban QLDA Các công trình Điện Miền Trung Công ty CP Quốc tế Hải Âu Cung cấp thiết bị nhất thứ 110kV và phụ kiện 3.591.355.900 2018
28 Mua sắm vật tư, hạng mục Khắc phục sự cố cháy nổ máy cắt 332 TBA 110kV Trình Xuyên, Nam Định Công ty Lưới điện Cao thế Miền Bắc Công ty CP NHK Toàn Cầu Cung cấp biến dòng điện 40,5kV, tủ truyền động DCL 35kV và vật liệu điện 525.096.000 2018