01 / 01
Tel: 024.3825 2999

Gói TBA 110kV Trình Xuyên

Chủ đầu tư: Công ty Lưới điện Cao thế Miền Bắc
Tổng thầu: Công ty CP NHK Toàn Cầu

Tên dự án

Mua sắm vật tư, hạng mục Khắc phục sự cố cháy nổ máy cắt 332 TBA 110kV Trình Xuyên, Nam Định

Nội dung hợp đồng

Cung cấp biến dòng điện 40,5kV, tủ truyền động DCL 35kV và vật liệu điện