01 / 01
Tel: 024.3825 2999

Máy cắt ngoài trời 110kV, 35kV

SP của các hãng: GE, Siemens, ABB, Cooper, v.v...